Contact opnemen
Uitwerken van uw IT-strategie
Selectie van de juiste software

Analyse en advies

Organisaties hebben vaak niet 100 procent in kaart hoe gebruikers IT aanwenden in hun dagelijkse werk. Hierdoor bestaat het risico dat een IT-implementatie die heel veelbelovend leek, uiteindelijk op een fiasco uitdraait omdat het resultaat niet afgestemd is op de noden van de gebruikers. Enkel door de geïmpacteerde processen op voorhand tegen het licht te houden, kan ervoor gezorgd worden dat het risico op een mismatch tussen business en IT wordt geminimaliseerd.

Confidus kan u bijstaan bij het in kaart brengen van uw processen en het opstellen van requirements voor informatisering.

Gesprekken met key users

Key users worden doorgaans nauw betrokken bij analyseprojecten. Enerzijds is hun kennis erg belangrijk om de processen zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen. Anderzijds is het belangrijk dat zij ambassadeurs van het project worden, die andere gebruikers later mee op sleeptouw nemen.

 

Proces- en data-analyse

Een externe kijk kan soms verhelderend werken. Sommige processen kunnen eerst worden aangepast, alvorens ze te automatiseren door middel van een IT-oplossing. Dergelijke optimalisaties worden steeds zo kwantitatief mogelijk gefundeerd, door data-analyse of op basis van de input van de key users.

Aanbevelingsrapport

Het resultaat van deze analyse is doorgaans een uitgebreid rapport dat de (geïmpacteerde) bedrijfsprocessen bespreekt. Het bevat daarnaast aanbevelingen om processen te optimaliseren en een overzicht van alle requirements, die kunnen worden aangewend om de stap naar informatisering en automatisering te zetten.

WAAROM INVESTEREN IN PROCESANALYSE?

39 procent van de IT-projecten ontspoort door het ontbreken van goede requirements

Het Project Management Institute (PMI) concludeerde in een rapport uit 2017 dat in 39 procent van de IT-projecten slechte requirements aan de basis liggen van ontspoorde budgetten, uitgestelde timings of zelfs volledig mislukte trajecten.

Nog te vaak wordt software gebouwd zonder de juiste mensen te betrekken of zonder goed na te denken over gestroomlijnde processen. Het is mee de verantwoordelijkheid van de business om alle processen duidelijk te analyseren, de verwachtingen goed uit te schrijven en na te denken over blinde vlekken en uitzonderingen. Idealiter wordt dat gedaan door een analytische persoon die met één voet in de business staat, terwijl hij ook de technische kant van de zaak niet uit het oog verliest.

Bespaar tot 40% op de advieskost met kmo-portefeuille

Confidus is erkend dienstverlener voor de pijler advies bij de kmo-portefeuille. Uw bedrijf krijgt tot 40% van de kost voor analyse en advies terugbetaald van de Vlaamse overheid.

MEER INFO OP VLAANDEREN.BE
Uitwerken van uw IT-strategie
Selectie van de juiste software