Contact opnemen
Customer experience

Digital co-creation

Technologie blijft evolueren, maar hoe kan ze binnen uw organisatie ook meerwaarde bieden? Wat verwachten uw klanten, uw medewerkers en andere stakeholders vandaag van uw bedrijf? Hoe evolueert de concurrentie en hoe kunt u relevant blijven in een wereld waar nieuwe businessmodellen volledige industrieën omkeren?

Als liaison tussen business en IT maak ik mij vertrouwd met uw bedrijfscontext en leg ik mijn digitale expertise samen met de verschillende invalshoeken binnen uw bedrijf. Samen bouwen we aan een nieuw product of transformeren we uw bedrijfsmodel.

Workshops, ateliers en brainstorms

Hoe we ze ook noemen: de input van alle stakeholders is belangrijk. Ik praat met klanten, key users en management om alle doelstellingen en bezorgdheden in kaart te brengen.

Samen bekijken we welke trends zich in uw sector voordoen, hoe die uw bedrijf zullen beïnvloeden, en hoe technologie meerwaarde kan bieden om voorop te blijven.

Cijferwerk en analyse

Om meningen ook kracht bij te zetten, of waar nodig te ontkrachten, gaan we op zoek naar cijfermateriaal. Waar het niet voorhanden is, gaan we zelf gegevens verzamelen.

Data over uw huidige werking, benchmarks in uw sector, trendrapporten en surveys die polsen naar wensen en tevredenheid bij alle stakeholders worden samengelegd en geanalyseerd.

Businessmodel uitwerken

Samen met alle betrokkenen distilleren we ook het businessmodel. Leidt de transformatie ertoe dat we de doelstellingen die we formuleerden, ook behalen?

Of het nu gaat om klantenretentie, -tevredenheid, kostenefficiëntie of omzetverhoging: samen zorgen we ervoor dat we uw organisatie doordacht klaarstomen voor de toekomst.

WAAROM CO-CREATIE?

Nog te vaak lost het eindresultaat van een softwareproject helemaal de verwachtingen niet in. De oorzaak ligt vaak al in de beginfase van het project.

Door de concepten intensief samen met de business te creëren, aandacht te hebben voor alle stakeholders en het project regelmatig op te volgen en bij te sturen, geven we technologie alle kansen om te renderen.

Door de gebruikers van bij de conceptie van het idee te betrekken, worden zij ambassadeurs en dragen ze in grote mate bij tot het succes van het project.

 

IMPROVING THE TENANT EXPERIENCE BIJ HOME INVEST BELGIUM

Home Invest Belgium is een beursgenoteerd vastgoedbedrijf, voornamelijk actief in residentieel vastgoed.

Samen met het bedrijf ging ik op zoek naar mogelijkheden om zich te onderscheiden, de huurderservaring te verbeteren met digitale tools, gebouwen slimmer te maken en communities te creëren. Als eerste stap werd het concept geïmplementeerd in één gebouw, The Horizon.

Vandaag ben ik nog steeds betrokken om het concept door te trekken naar andere gebouwen en het bedrijf te blijven adviseren over de technologische ontwikkelingen in de vastgoedsector (“proptech”).

Bespaar tot 40% op de advieskost met kmo-portefeuille

Confidus is erkend dienstverlener voor de pijler advies bij de kmo-portefeuille. Uw bedrijf krijgt tot 40% van de kost voor dit type advies terugbetaald van de Vlaamse overheid.

MEER INFO OP VLAANDEREN.BE
Customer experience