Contact opnemen
Selectie van de juiste software
Training en support

Implementatie en integratie

In sommige gevallen is development aan de orde. Dat kan gebeuren als u zich wilt onderscheiden van de concurrentie (en dus verder wilt gaan dan de pakketten die op de markt zijn), als u bepaalde deelprocessen binnen uw bedrijf verder wilt optimaliseren (los van de eventuele softwaresuite die bedrijfsbreed in gebruik is), of als er creatief werk nodig is (voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van een website).

Confidus kan in zo’n geval de projectleiding met uw gekozen leverancier op zich nemen (om scope, budget en kwaliteit te bewaken) of kan in bepaalde gevallen ook zelf instaan voor de uitvoering van het project.

Ontwikkeling

De ontwikkeling in volgende technologieën kan desgewenst door Confidus worden behartigd:

  • Webapplicaties o.b.v. PHP/HTML5/MySQL

  • Websiteprojecten o.b.v. WordPress of andere CMS-systemen

Configuratie

Confidus kan ook instaan voor het afstemmen van softwarepakketten op uw specifieke behoeften:

  • Installatie en set-up van software

  • Configureren van velden, processen en workflows

  • Testen, borgen van de kwaliteit en managen van de oplevering

Integraties

Confidus heeft ervaring met het integreren van verschillende applicaties binnen uw bedrijf via:

  • API’s (REST, SOAP, …)

  • ASCII- of andere tekstbestanden

  • Zapier of andere automatisatieplatformen

MAATWERK OF PRODUCT?

Hoewel u met maatwerk uiteraard altijd van de vrijheid geniet om de applicatie te laten evolueren zoals u wilt, raad ik steeds aan om onderzoek te (laten) doen naar oplossingen die reeds op de markt bestaan.

Neem gerust contact op om geheel vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken.

Selectie van de juiste software
Training en support