Contact opnemen
Analyse en advies

Uitwerken van uw IT-strategie

IT kan een hefboom zijn voor het succes van uw onderneming. Wanneer digitalisering goed wordt toegepast, kan het uw efficiëntie verhogen, klantentevredenheid verbeteren, uw medewerkers laten focussen op zinvollere taken en leiden tot betere bedrijfsresultaten. Ondernemingen waar geen strategische focus op IT bestaat, dreigen – zelfs in ‘klassieke’ sectoren – te worden voorbijgestoken door de concurrentie.

Confidus kan u adviseren om IT krachtdadig in te zetten als facilitator voor het behalen van onder andere de onderstaande doelen.

EFFICIËNTIE VERHOGEN

Het automatiseren van processen zorgt ervoor dat uw organisatie verder kan groeien zonder dat uw loonlast lineair mee moet evolueren.

MEDEWERKERS BEHOUDEN EN MOTIVEREN

Zelfs met beperkte ingrepen kunt u uw employee wellbeing verbeteren. De jongste generatie werknemers verwacht een modern IT-beleid van zijn werkgever.

KOSTEN VERLAGEN

Dankzij digitalisering kunt u besparen op loonlasten, verkleint u de foutenmarge en kunt u concurrentiëler werken.

BETER ZICHT OP RESULTATEN VERKRIJGEN

U houdt beter vinger aan de pols met dashboards die data kunnen analyseren en KPI’s kunnen rapporteren, in realtime vergaard uit verschillende applicaties.

KLANTENTEVREDENHEID VERBETEREN

Doordachte investeringen in het beter informeren en ondersteunen van klanten kunnen een grote impact hebben op de klantentevredenheid.

CONCURRENTIE EEN STAP VOOR BLIJVEN

Stilstaan is achteruitgaan. Innoveer binnen uw sector met IT om de concurrentie het nakijken te geven en blijf zo in pole position.

HOE CONFIDUS UW IT-STRATEGIE MEE KAN ONTWIKKELEN

In het verleden kon ik bedrijven helpen door middel van onder andere:

Achterhalen van de noden van klanten, werknemers of andere stakeholders om een strategisch plan rond IT op te stellen

In kaart brengen van alle databronnen in de organisatie om belangrijke KPI’s te destilleren die in dashboards terecht kunnen komen

Brainstormen rond vernieuwende concepten gedragen door IT (begeleiden van workshops, toetsen van de haalbaarheid van ideeën, opstellen van de business case, opzetten van proof of concepts, …)

De nood aan een nieuw ERP-systeem aangrijpen om meteen een bedrijfsbrede oefening te doen met inspraak van medewerkers én klanten.

Assistentie bij het opstellen van realistische IT-budgetten, zowel voor hardware als software en zowel voor (her)investeringen als onderhoud

Analyseren welke software-integraties in gebruik zijn, welke wenselijk zijn, en welke niet meer op bedrijfszekere manier functioneren om tot een plan van aanpak te komen

Het auditen van (een deel van) de organisatie om mogelijke verbeterpunten rond het nieuwe werken op te lijsten (bring your own device, remote desktop, cloud vs. on premise software, …)

Het opstellen van een strategisch plan voor de ontwikkeling van een nieuwe bedrijfswebsite, inclusief een SEO/SEA-tactiek en social media-plan.

Bespaar tot 40% op de advieskost met kmo-portefeuille

Confidus is erkend dienstverlener voor de pijler advies bij de kmo-portefeuille. Uw bedrijf krijgt tot 40% van de kost voor het uitwerken van een IT-strategie terugbetaald van de Vlaamse overheid.

MEER INFO OP VLAANDEREN.BE
Analyse en advies